Led-bjelker til å bli avhengig av

Bilkjøring på nordnorske vinterveier kan være et utfordrende. Vekslende vær- og føreforhold samt mørke vintermåneder med få timer skikkelig dagslys spiller sterkt inn. Gode lys på bilen kan være avgjørende i krevende situasjoner. Ettermontering av led-bjelker er en god investering i sikkerhet og forbedring av bilens egenskaper under krevende lysforhold.

Fra å være et eksklusivt supplement og mest oppfattet å være til hjelp i de mest krevende lysforhold, har det blitt langt mer vanlig å ettermontere led-bjelker, også kalt led bars, på biler i normal daglig bruk. Installasjon av led-bjelker og led bars gir flere trygghets-, sikkerhets- og komfortforbedringer til kjøretøyet:

  • Siktsonen foran bilen vil forbedres i både lengde og bredde
  • Spesielt viltpåkjørsler kan i stor grad avverges, da bilfører vil kunne bli oppmerksom på eksempelvis elg langt tidligere
  • Bilfører vil kunne oppleve det mer behagelig å ferdes i mørke og krevende siktforhold, da led-bjelken gir en mer behagelig og fullverdig lyssetting foran bilen

Mange spør seg om hvilke typer biler som egner seg for montering av led-bjelker, og om plasseringspunkt av bjelke på bilen har noen betydning. Først bør man sette seg inn i tilgjengelig lys-teknologi. Denne artikkelen fra Motor.no gir en grei pekepinn på hva man bør vite om lys på bilen, les den for mer informasjon.

Så kan man være spesielt oppmerksom på følgende, angående monteringspunkt på bilen:

1. Alle biler som benyttes i mer eller mindre krevende lysforhold, det vil si i mørke og typisk på fjellet i nordlige breddegrader, vil være best tjent med å ha påmontert led-bjelke. Dette er på ingen måte et krav eller forventning lenger at bilen skal være av typen SUV eller 4-hjulstrekk. Det er spesielt lyskrevende forhold som bør avgjøre om man tar ekstrakostnaden ved å montere på led-bjelke som ekstralys.

2. Effekten av lys-spredning kan sies å være best jo høyere på bilen bjelken er montert. Spredningen vil oppleves mer behagelig for synet, og man vil få en belysning som gir absolutt optimal oversikt. Rent estetisk og funksjonelt på bilen er montering av led-bjelker i bilens grill det mest populære. Under eller over skiltplater, samt inne i grillen. En utfordring med lav montering er gjenskinn i veibanen. De fleste foretrekker likevel å ha slike installasjoner noe diskret installert på bilen.

Har man først tatt i bruk påmonterte led-bjelker på bilen, vil man savne det på biler uten.