Bydelene i Trondheim

Trondheim er en by med rik historie, og byens mange bydeler har rotfeste både i gammel kulturarv og moderne utvikling.

Arven etter Olav Tryggvasson

Midtbyen er, som navnet tilsier, byens naturlige midtpunkt hva angår handel, kultur og offentlige tjenester. Nesten samtlige av bussrutene i byens kollektivtilbud krysser gjennom Midtbyen på sin ferd til destinasjonen. Her finnes byens to kinosaler, Domkirken og Vår Frues Kirke, kjøpesentre som Trondheim Torg og Byhaven, en rekke mindre spesialforretninger, Rådhuset og andre offentlige tjenestebygg. Midtbyen ligger der hvor Nidelven munner ut i Trondheimsfjorden, akkurat slik Olav Tryggvasson så for seg sitt Nidaros i år 997.

Intimt og trendy

Fra Midtbyen på den andre siden av Nidelven ligger den gamle og tradisjonsrike bydelen Bakklandet. De smale gatene med den intime stemningen har blitt en favoritt blant studenter, og huser i dag spesialforretninger, gallerier og utesteder. Like over Bakklandet ligger Møllenberg, som også er blitt en trendy bydel i seg selv.

På tur opp i Byåsen

Vestover fra Midtbyen finnes den største og kanskje meste naturskjønne bydelen i Trondheim, nemlig Byåsen. Da Trondheim fremdeles var en ung by, ble de store slettene og åsene som utgjør Byåsen, benyttet som beitemark for trøndernes kyr, sauer og hester. I dag er bydelen et stort boligområde som er yndet blant byens småbarnsfamilier. Her finnes skoler, idrettsanlegg og turmuligheter. Den tradisjonsrike Gråkallbanen tar turglade trønderne til og fra bydelens flotte turområder. Her finnes også hoppanlegget Granåsen som i 1997 var hovedarena da Trondheim var vertskap for verdensmesterskapet i nordiske skigrener.

I sydlig retning ender Trondheim i bydelen Heimdal, som i dag er et stort boområde som fremdeles er i stor vekst. Fra togstasjonen og Europavei 6 går turen sydover mot Oslo. Heimdal rommer flere skoler, boligfelt, butikker og idrettsanlegg, og på den andre siden av jernbanen finnes to store næringsparker – én på hver side av Europaveien.